فیلم دوربین بدن پلیس که دستگیری تایر نیکولز را نشان می دهد منتشر می شود

پنج افسر پلیس ممفیس به دلیل قتل تایر نیکولز با اتهامات قتل درجه دوم روبرو هستند. خانواده تایر نیکولز خواستار تظاهرات مسالمت آمیز هستند، زیرا وزارتخانه آماده انتشار تصاویر دوربین بدن که دستگیری او را نشان می دهد. الیز پرستون گزارش می دهد.منبع