جزیره سانیبل بعد از ایان بازسازی خواهد شد

زنی که در حومه بلومینگتون در مینیاپولیس رانندگی می‌کرد، اخیراً با یک برخورد حیرت‌انگیز روبرو شد، زمانی که یک عقاب کچل در حالی که در حال رانندگی بود روی یک چمن فرود آمد. معلوم شد که “عقاب طاس بزرگی” است. پس از اینکه عقاب جلوتر از ماشینش فرود آمد، هاردر گفت که آنها “لحظه ای فقط به یکدیگر نگاه کردند، من در ترس کامل از این موجود باشکوه بودم. احساس می کنم می خواست چیزی به من بگوید. امیدوارم بفهمم چیه می دانم که هرگز این لحظه را فراموش نخواهم کرد.» طبق گفته وزارت منابع طبیعی، بزرگترین جمعیت عقاب های طاس تودرتو در خارج از آلاسکا در مینه سوتا و ویسکانسین یافت می شود. اعتبار: لیلی هاردر از طریق Storyfulمنبع

داستانی

عقاب طاس با شکوه در محله مینه سوتا مشاهده شد