بارش شدید باران و سیل باعث تخلیه شهر سیدنی شده است

ویدئوهای رویترز

بخش هایی از سیدنی در معرض سیل قرار گرفت

داستان: اداره هواشناسی نسبت به بارش شدید باران هشدار داد که به طور بالقوه منجر به سیل و رانش زمین در امتداد منطقه ساحل شرقی از نیوکاسل تا خلیج بیتمن در ایالت نیو ساوت ولز می شود، و انتظار می رود باران طی دو روز آینده تشدید شود.” استف کوک، وزیر خدمات اضطراری نیو ساوت ولز، در یک نشست خبری تلویزیونی گفت: جبهه های متعدد – سیل ناگهانی، سیل رودخانه ها و فرسایش سواحل.منبع