کاکس مورد حمایت ترامپ برنده انتخابات مقدماتی فرماندار مریلند شد
منبع