ماهواره ناسا از مدار خارج می شود و به سمت ماه می رود

در شهر بند مرکزی اورگان، تنها کلینیک Planned Parenthood که به نیمه شرقی ایالت خدمات رسانی می کند، برای هجوم بیماران، به ویژه از آیداهو همسایه، آماده می شود، جایی که انتظار می رود قانون آغاز کننده ممنوعیت اکثر سقط جنین در تابستان امسال اجرایی شود. جوآنا دنیس کوک، مدیر مرکز سلامت Bend گفت: “ما قبلا استخدام را آغاز کرده ایم.” در سراسر غرب ایالات متحده، بسیاری از ارائه دهندگان سقط جنین که به مناطق روستایی خدمات می دهند، از قبل برای پاسخگویی به تقاضا در منطقه وسیعی که کمبود نیروی انسانی و مسافت طولانی سفر مانعی برای خدمات باروری برای زنان است، تلاش می کردند.منبع