قانون جدید ویرجینیا از آزادی زودهنگام برنامه ریزی شده زندانی جلوگیری می کند

KOAT – ویدیوهای آلبوکرکی

ساکنان، مشاغل برای سیل های ناگهانی بیشتر آماده می شوند

ساکنان شمال نیومکزیکو برای یک روز دیگر از سیل آماده شدند. روز شنبه، کسانی که در پنداریس بودند در حال گذاشتن کیسه های شن و ساختن سنگر در کنار جاده ها دیده شدند. این منطقه در نزدیکی زخم های سوختگی آتش سوزی Calf Canyon/Hermits Peak قرار دارد. آرون آتنسیو، مدیر پارک پنداریس RV، گفت: “ما می‌توانیم مقداری سیل داشته باشیم، اما نه به این شکل. جاده‌هایی که قبلاً هرگز ندیده‌ایم خراب شوند، ساختمان‌ها و ماشین‌ها در حال حرکت هستند.”منبع