ساکنان تامپا برای اجتناب از طوفان ایان فرار می کنند

یک راوی مستند با لحنی شوم، ویرانی‌های ایجاد شده در خلیج تامپا، فلوریدا توسط «فنیکس»، یک طوفان استوایی که به یک طوفان رده 5 تبدیل شد را توصیف می‌کند. Phoenix تخیلی بود، بخشی از تمرین آماده سازی دولت در سال 2009 برای یک طوفان قاتل به نام پروژه Phoenix – تمرینی که در سال 2020 با تمرکز بر بهبود مشاغل کوچک به روز شد. رندی دشازو، رئیس ستاد شورای برنامه ریزی منطقه ای خلیج تامپا، سه شنبه در ایمیلی گفت که آژانس مدیریت اضطراری فدرال و دپارتمان مدیریت اضطراری فلوریدا از شبیه سازی سال 2009 حمایت کردند تا شکاف های موجود در برنامه ریزی اضطراری محلی را شناسایی کنند و پاسخ ها را در سراسر حوزه های قضایی مشخص کنند.منبع

آسوشیتدپرس

شبیه سازی ققنوس تامپا طوفان رده 5 را پیش بینی کرد