رام کردن مهد تمدن چین

چین در حال ساخت سد بزرگ دیگری بر روی رودخانه زرد است: https://sc.mp/0wae جلوگیری از بلایای طبیعی ناشی از رودخانه زرد از زمان های قدیم هدف هر حاکم چینی بوده است و دولت فعلی چین نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما چه چیزی «رودخانه مادر» چین را در برابر بلایای طبیعی آسیب پذیر می کند که به «غم چین» نیز معروف شده است؟ و چگونه تمدن های گذشته رودخانه را رام کرده و از پتانسیل کامل آن بهره برده اند؟منبع