بچه اسب آبی به نام فریتز برای اولین بار از زمان تولد زیستگاه باغ وحش سینسیناتی را بررسی می کند

کریستینا گفت: “معرفی زیستگاه تقریباً همانطور که ما امیدوار بودیم انجام شود.” گورسوش، مدیر مراقبت از حیوانات باغ وحش سینسیناتی. “ما در روزهای آینده بیشتر و بیشتر فریتز را در معرض زیستگاه قرار خواهیم داد.” این فیلم نشان می دهد که بچه اسب آبی شایان ستایش در حالی که در استخر شیرجه می زنند از نزدیک پشت سر مادرش بی بی می آید. دوربین‌های زیر آب نشان دادند که فریتز هرگز کنار مادرش را ترک نکرد. باغ‌وحش در توییتر نوشت: «او را در آب‌های کم‌عمق نگه داشت، که نشان‌دهنده غریزه بزرگ مادری است». اعتبار: باغ وحش سینسیناتی و باغ گیاه شناسی از طریق Storyfulمنبع داستانی

بچه کرگدن باغ وحش سینسیناتی اولین بار با مادر بیرون از خانه ظاهر شد