به نظر می رسد بایدن در جریان تور توفان ویرانی ایان می گوید “هیچ کس با بایدن برخورد نمی کند”

پس از گشت و گذار در مناطقی از فورت مایرز، فلوریدا، ویران شده توسط طوفان ایان، رئیس جمهور بایدن با ری مورفی، شهردار ساحل فورت مایرز گفت و گو کرد و به نظر می رسد که می گوید: “هیچ کس با بایدن برخورد نمی کند.” مورفی پاسخ داد: “حق با توست” و خندید.منبع