بایدن قانون احترام به ازدواج را «گامی حیاتی به سوی برابری» خواند

پرزیدنت بایدن پیش از امضای قانون در روز سه‌شنبه، قانون احترام به ازدواج، که ازدواج همجنس‌گرایان و بین نژادی را تدوین می‌کند، گفت: این قانون به ایجاد «ملتی که در آن نجابت، کرامت و عشق به رسمیت شناخته، تکریم و محافظت می‌شود، کمک خواهد کرد».منبع