الیزابت هلمز برای صدور حکم به دادگاه می رسد

یک قاضی فدرال روز جمعه تصمیم خواهد گرفت که آیا الیزابت هولمز، مدیر عامل شرمسار Theranos باید به دلیل فریب دادن سرمایه گذاران و به خطر انداختن بیماران در حین دستفروشی یک فناوری ساختگی آزمایش خون، محکومیت طولانی مدت خود را در زندان بگذراند. (18 نوامبر) (ویدیوی AP توسط تری چی)منبع