WH به سؤالات مربوط به اسناد طبقه بندی شده که در دفتر بایدن یافت می شود، پاسخ می دهد

در جریان جلسه توجیهی کاخ سفید در روز پنجشنبه، کارین ژان پیر، سخنگوی مطبوعاتی به سوالات متعددی درباره اسناد محرمانه یافت شده در خانه رئیس جمهور بایدن در ویلمینگتون، دل و در دفتری که پس از معاونت رئیس جمهور از آن استفاده می کرد، پاسخ داد. چندین سؤال از ژان پیر درباره شفافیت کاخ سفید در مورد افشای شرایطی بود که در آن اسناد پیدا شد.منبع