CBS News Battleground Tracker در مورد برآوردهای میان دوره ای انتخابات 2022


گفتگو

حزبی یا نه؟ مقامات انتخابات محلی، انتخابات را به نفع نامزدهای حزب خود کج نمی کنند

مردم در انتخابات اولیه در مرکز مدنی در سیلور اسپرینگ، Md.، در 19 ژوئیه 2022 رای می دهند. راب هیل برای واشنگتن پست از طریق Getty Images در پی قیام 6 ژانویه 2021 و انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه انتخابات دزدیده شد، اعتماد آمریکایی ها به یکپارچگی سیستم انتخاباتی کشور در پایین ترین حد خود قرار دارد. نظرسنجی اخیر ABC News/Ipsos نشان داد که 41 درصد از آمریکایی ها به یکپارچگی سیستم انتخاباتی ایالات متحده چندان اطمینان ندارند یا اصلاً مطمئن نیستند. oمنبع