دکتر کاخ سفید می‌گوید بایدن خارج از معاینات فیزیکی سالانه به متخصص مغز و اعصاب مراجعه نکرده است

دکتر کاخ سفید می‌گوید بایدن خارج از معاینات فیزیکی سالانه به متخصص مغز و اعصاب مراجعه نکرده است

رئيس جمهور جو بایدن کوین اوکانر، پزشک کاخ سفید، در نامه‌ای که دوشنبه شب منتشر شد، گفت که یک متخصص مغز و اعصاب را خارج از معاینات فیزیکی سالانه خود ندیده است. بازدیدهای دکتر کوین کانارد، کارشناس، سوالاتی را مطرح کرده بود که کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در اوایل روز تا حد زیادی … ادامه