24 بازیگری که برای ایفای نقش رد شدند زیرا آنها هم نقش داشتند "زشت،" "قدیمی،" "زرنگ،" "شهری،" و غیره، که ثابت می کند هالیوود هنوز سوپر سکسیست است
منبع