18 راز جنایی واقعی که دهه ها طول کشید تا حل شود


به گزارش AP News، مارلین وارن در یک روز در ماه مه 1990 به درب خانه پاسخ داد تا یک دلقک از او استقبال کند. این پرونده تا سال 2017 حل نشد، زمانی که پیشرفت در فناوری DNA و شواهد از صحنه جرم پلیس را به سمت همسر دوم شوهر وارن، شیلا کین وارن، سوق داد که در اوایل سال 2023 به قتل درجه دوم اعتراف کرد.منبع