یک کارمند مدرسه کیف خود را در دستشویی فراموش کرد. او به خاطر آنچه در داخل بود اخراج و دستگیر شد.

[SIGN UP: WSB-TV Daily Headlines Newsletter]

یک کارمند مدرسه ابتدایی کانتی Oconee بیکار است و با اتهاماتی روبرو است. به گفته کلانتر شهرستان اوکانی، کواندرا جانسون یک کارمند غیرآموزشی در مدرسه ابتدایی شهرستان اوکانی بود.

محققان می گویند که او کیف خود را یک شبه در محوطه دانشگاه در دستشویی کارکنان گذاشته است. به گزارش خبرگزاري كلانتر، يكي از كارمندان كيف را به دفتر جلويي آورد و مسئولان مدرسه اسلحه اي كشف كردند.

کلانتری می گوید که اسلحه را ایمن کرده و از محوطه دانشگاه خارج کرده اند.

داستان های پرطرفدار:

[DOWNLOAD: Free WSB-TV News app for alerts as news breaks]

بر اساس این انتشار، بازرسان هیچ دلیلی برای این باور ندارند که جانسون قصد آسیب رساندن داشته است.

کلانتر می گوید جانسون به دلیل حمل سلاح در یک منطقه امن مدرسه از کار اخراج و دستگیر شد.

در سایر خبرها:منبع