«یک‌تا»: کریستین مک‌وی از فلیت‌وود مک در ۷۹ سالگی درگذشت.«یک‌تا»: کریستین مک‌وی از فلیت‌وود مک در ۷۹ سالگی درگذشت.منبع