گشت مرزی مهاجران را به آدرس های اشتباه می فرستد

ماموران گشت مرزی مهاجران بدون دوستان یا خانواده در ایالات متحده را بدون اطلاع قبلی به دفاتر می فرستند، الگویی که باعث سردرگمی می شود و می تواند برای پناهجویانی که روند قانونی را دنبال می کنند، عوارض ایجاد کند. (24 اکتبر) (تصویربرداری و تهیه کنندگی: ونسا آ. آلوارز)منبع