کیلا اسپرینگ، دانشجوی دانشگاه کنتاکی در ویدیوی ویروسی از حمله نژادپرستانه به محوطه دانشگاه


یک ویدیوی ویروسی یک حمله نژادپرستانه در دانشگاه کنتاکی را در ماه گذشته به تصویر کشید، جایی که یک دانشجوی سفیدپوست به نظر می رسد به یک دانشجوی سیاه پوست حمله می کند و مکرراً توهین های نژادی می گوید. فقط در «صبح‌های CBS»، قربانی، دانشجوی سال اول، کیلا اسپرینگ، و مادرش درباره حمله صحبت می‌کنند.منبع