کودک نوپا حرکات تشویقی را حفظ می کند و با خواهرش اجرا می کند

تپه

این چهار کشور در رای گیری سازمان ملل درباره الحاق اوکراین در کنار روسیه قرار گرفتند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به محکومیت الحاق چهار منطقه اشغالی اوکراین به روسیه در بحبوحه جنگ ادامه داد، اما چهار کشور در این رای گیری در کنار روسیه قرار گرفتند. بر اساس گزارش یک سازمان ملل متحد، از میان 193 عضو سازمان ملل، 143 نفر به قطعنامه انتقاد از «رفراندم‌های غیرقانونی» روسیه رای مثبت دادند و 35 نفر نیز رای ممتنع دادند.منبع