کودکی در غنا بر اثر ابتلا به ویروس ماربورگ جان خود را از دست دادکودکی در غنا بر اثر ابتلا به ویروس ماربورگ جان خود را از دست دادمنبع