کری لیک، نامزد شکست خورده فرمانداری حزب جمهوری خواه آریزونا، حاضر به تسلیم شدن نیست


کری لیک، نامزد جمهوری خواهان برای فرمانداری آریزونا، علیرغم شکست از کیتی هابز، دموکرات، از قبول رقابت خودداری کرده است. لیک در ویدئویی که این هفته در توییتر منتشر شد، انتخابات را “یک شکست” خواند. جیم اسمال، سردبیر آریزونا میرر، به «قرمز و آبی» پیوست تا آخرین مورد را بررسی کند.منبع