کایلی جنر پس از واکنش شدید به خاطر پست جت خصوصی‌اش در اینستاگرام، متهم به تلاش برای «قابل ربط» شدن شد.کایلی جنر پس از واکنش شدید به خاطر پست جت خصوصی‌اش در اینستاگرام، متهم به تلاش برای «قابل ربط» شدن شد.منبع