کاربران توییتر از مایک پنس خواهش می‌کنند که پس از ابراز نارضایتی از حمله اف‌بی‌آی، «قدری وقار» داشته باشد
منبع