کاخ برای محافظت از ویلیام دروغ گفت

شاهزاده هری

دوشس می افزاید: “من را به سمت گرگ ها پرتاب نمی کردند، من را به گرگ ها می دادند.”

شاهزاده هری

در تریلر سه قسمت پایانی مستند نتفلیکس خود، هری و مگان، به نظر می رسد دوک کاخ را به “نور گاز نهادی” متهم می کند.

دوک ساسکس دستیاران کاخ را متهم کرده است که برای محافظت از برادرش اما نه از او و همسرش، آماده دروغ گفتن هستند.

مگان نشان می دهد که زندگی آنها در خطر است و می افزاید: “امنیت ما در حال کشیده شدن بود، همه در دنیا می دانستند ما کجا هستیم.”منبع

شاهزاده هری در مورد تصمیم آنها برای ترک بریتانیا می گوید: “من نمی دانم اگر زمانی که خارج نمی شدیم، چه اتفاقی برای ما می افتاد.”

او می‌گوید: آنها از دروغ گفتن برای محافظت از برادرم خوشحال بودند، هرگز حاضر نشدند برای محافظت از ما حقیقت را بگویند.