کابین کامیون پس از تعقیب و گریز در کالیفرنیا آتش گرفت

یک کابین کامیون روز پنجشنبه پس از تعقیب و گریز در شمال لس آنجلس آتش گرفت. گزارش شده است که این کامیون در شهرستان کرن به سرقت رفته است. ماموران گشت بزرگراه آن را تعقیب کردند تا اینکه از روی سنبله ها عبور کرد و آتش گرفت. راننده تسلیم پلیس شد. (4 نوامبر)منبع