ژنرال بلندپایه آمریکایی می‌گوید «اخراج» نیروهای روسیه در سال جاری برای اوکراین دشوار خواهد بود

دولت بایدن روز جمعه تحریم‌های جدیدی را علیه شرکت نظامی خصوصی روسی Wagner Group اعلام کرد و نشست با مقامات ارشد دفاعی آمریکا در آلمان نتوانست به توافقی در مورد ارائه تانک‌های پیشرفته به اوکراین برسد. در همین حال، اوکراین برای آنچه که انتظار می رود یک حمله جدید روسیه باشد آماده می شود. دبورا پاتا از اوکراین گزارش می دهد.منبع