چه بلایی سر ما آمده است؟ واکنش فرماندار گاوین نیوسام به تیراندازی های مرگبار کالیفرنیاچه بلایی سر ما آمده است؟ واکنش فرماندار گاوین نیوسام به تیراندازی های مرگبار کالیفرنیامنبع