چند روز پس از آن عکس برهنه اینستاگرام، امیلی راتایکوفسکی پیشنهاد کرد که رابطه اش با اریک آندره به پایان رسیده است.
منبع