چرا NFL چاره ای جز اعتراض به محرومیت 6 بازی دشان واتسون نداشت


ProFootball Talk در NBC Sports

گزارش ها: NFL به دنبال تعلیق نامحدود برای حداقل یک سال برای Deshaun Watson است

NFL روز چهارشنبه اعلام کرد که از محرومیت شش بازی دیشان واتسون کوارتر بک براونز درخواست تجدید نظر کرده و به دنبال مجازات سخت تری تحت سیاست رفتار شخصی لیگ است. اکنون، از طریق گزارش های متعدد، شنیده می شود که لیگ خواهان یک تعلیق نامحدود حداقل یک ساله برای واتسون و همچنین جریمه است. تحت 6 بازی محرومیت [more]منبع