چرا «موج قرمز» پیش‌بینی‌شده شکست خورد؟


رسانه‌های راست‌گرا و سیاستمداران جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای امسال «موج قرمز» و حتی «سونامی قرمز» را پیش‌بینی کرده بودند، اما این امر محقق نشد، زیرا دموکرات‌ها با موفقیت از قدرت خود در سنا دفاع کردند، و (در حالی که رای‌ها همچنان ادامه دارد. شمارش شده) خانه را در بازی نگه می دارند. خبرنگار مارتا تیچنر به عواملی که کارشناسان می گویند در نمایش ضعیف جمهوری خواهان نقش داشته است نگاه می کند: انکار انتخابات و دونالد ترامپ.منبع