پلیس می گوید یک مرد ایندیانا پس از انفجار نارنجکی که خانواده اش در وسایل پدربزرگشان پیدا کرده بودند در خانه اش کشته شد.

مقامات گفتند برایان نیدرت، 47 ساله، در خانه خود در شمال غربی ایندیانا پس از انفجار یک نارنجک جان باخت.


منبع

خانواده او در حال جستجوی وسایل پدربزرگ بودند که نارنجک را پیدا کردند.

  • به گفته پلیس، پدری در ایندیانا در اثر انفجار یک نارنجک در خانه آنها در روز شنبه جان باخت و دو فرزندش مجروح شدند.

    مقامات گفتند برایان نیدرت، 47 ساله، در خانه خود در شمال غربی ایندیانا پس از انفجار یک نارنجک جان باخت.ساندرا لیدهولت/گتی ایماژ

    • مقامات ابتدا گفتند که پسر مجروح 17 سال داشت اما بعداً سن او را به 14 سال اصلاح کردند.