پلیس مردی را در صورت گم شدن میمون های باغ وحش دالاس دستگیر کرد

پلیس دالاس روز جمعه اعلام کرد مردی را در ارتباط با دو میمون که هفته گذشته از باغ وحش دالاس ناپدید شده بودند، دستگیر کرده است. مظنون همچنین در ارتباط با ناپدید شدن موقت یک پلنگ در ماه گذشته متهم است. این میمون ها بدون آسیب در خانه ای متروکه پیدا شدند.منبع