پرستار ثبت نام شده SueAnn Shell در آپارتمان ناپل غرق شد

به گفته فیس بوک او، شل یک پرستار ثبت نام شده بود.

SueAnn Shell همانطور که در آگهی ترحیم او در Legacy.com ارسال شده است.

به گفته اداره معاینات پزشکی منطقه 20، هم اتاقی او پس از طوفان به آپارتمان خود در خیابان سندپایپر در ناپل بازگشت و او را مرده یافت.

تعداد کشته شدگان ایان: بازرس پزشکی تلفات کانتی کولیر ناشی از طوفان ایان را شناسایی می کند

آغازگر تئاتر پس از پیدا شدن جسد عزادار شد: “او می توانست با هر کسی گفتگو کند”

SueAnn Shell همانطور که در آگهی ترحیم او در Legacy.com ارسال شده است.

جیسون اندرسون در این پست نوشت: “زنی زیبا که لحظات زیبایی را به اشتراک گذاشت.”

کتابخانه بروس نوشته است: “من همیشه دوستت خواهم داشت تا زمانی که ستاره ها از آسمان سقوط کنند و شب به روز تبدیل شود.”

این مقاله در ابتدا در Naples Daily News منتشر شد: قربانی طوفان ایان: سوئآن شل ناپل در طی طوفان غرق شدمنبع

SueAnn Shell در 28 سپتامبر بر اثر غرق شدن در طوفان طوفان ایان جان باخت.

مایکل مام در پستی نوشت: “تو همیشه برای کار کردن با او عالی بودی.”

در آگهی ترحیم او در Legacy.com، کسانی که شل را می‌شناختند خاطرات و تسلیت خود را منتشر کردند.