ویدئو واکنش بریتنی گرینر پس از محکومیت به 9 سال حبس در یک زندان روسیه را نشان می دهد


دیلی بیست

در محاکمه وحشتناک «قتل ناموسی» تگزاس، 911 با فینگرز پدر تماس می گیرد

با حسن نیت از اداره پلیس ایروینگ «کمک! پدرم به من شلیک کرد.» التماس های ناامیدانه برخی از آخرین کلماتی بود که سارا سعید 17 ساله در تماس سال نو 911 از پشت تاکسی پدرش در خارج از دالاس، تگزاس به زبان آورد. این صدا به سال 2008 مربوط می شود، درست لحظاتی پس از آن. دادستان ها می گویند که یاسر سعید، دخترش و خواهرش، آمنه 18 ساله، را در یک «قتل ناموسی» به ضرب گلوله به گلوله بست، زیرا متوجه شده بود که قرار ملاقات را آغاز کرده اند و او دیگر نمی تواند آنها را «کنترل کند». همچنین پس از طرح دختران برای es، این اتفاق افتادمنبع