وسلی کر، خبرنگار سابق سلطنتی بی بی سی، زندگی و میراث ملکه الیزابت دوم را منعکس می کند.


دیلی بیست

خروج انفرادی شاهزاده هری از Balmoral نشان می دهد که دشمنی تلخ سلطنتی از ملکه بیشتر شده است

پیتر سامرز/ گتی ایماژ شاهزاده هری صبح جمعه از قلعه بالمورال به همان روشی که وارد شده بود – به تنهایی – ترک کرد. شاهزاده که کمی بیش از 12 ساعت در بالمورال گذرانده بود، از زمانی که او و همسرش مگان مارکل خانواده خود را ترک کردند، از خانواده خود بیگانه شده است. به عنوان خانواده سلطنتی کار کرد و یک سری مصاحبه در محکومیت خانواده و موسسه انجام داد و اتهامات نژادپرستی را مطرح کرد. هری که به وضوح ناراحت شده بود در ساعت 8 شب پنجشنبه، 90 دقیقه پس از اعلام مرگ ملکه، به Balmoral رسید.منبع