وزیر دادگستری آلمان می گوید آلمان یک گروه تروریستی را با شهروندان روس آماده کودتا می کند


در این عملیات ویژه 25 نفر بازداشت شدند

در این عملیات ویژه 25 نفر بازداشت شدند

بوشمان گفت اعضای این گروه مرتبط با جنبش رایشبورگر که اعضای آن آلمان مدرن را به رسمیت نمی شناسند، در حال آماده شدن برای تصرف نهادهای دولتی بودند.

همچنین بخوانید: شولتز گفت آلمان ضامن امنیت اروپا خواهد شد

افسران اجرای قانون حدود 130 جستجو در آدرس های مرتبط با 52 مظنون انجام دادند.

به گزارش بیلد، در جریان این عملیات ویژه، 25 نفر از جمله یک شهروند روسیه که فقط ویتالی بی نام داشت، بازداشت شدند.

همچنین بخوانید: آلمان از افزایش تلاش‌های اطلاعاتی خصمانه خبر داد – DW

جنبش رایشبورگر که عمدتاً از گروه‌های راست افراطی، ملی‌گرا و سلطنت‌گرا تشکیل شده و گفته می‌شود دارای شخصیت نئونازی است، معتقد است که آلمان مدرن یک کشور غیرقانونی است، قانون اساسی ۱۹۱۹ وایمار آلمان باید اجرا شود، و آلمان باید در مرزهای قبل از جنگ جهانی دوم وجود دارد.

مقاله اصلی را در صدای جدید اوکراین بخوانیدمنبع