وزارت امور خارجه چین را به دلیل ارسال آگاهانه بالون جاسوسی بر فراز ایالات متحده فراخواند
منبع