هوادار پاتریوتز در بازی رایدرز به او پیشنهاد داد که در سوئیت مالک در استادیوم ژیلت بنشیند.هوادار پاتریوتز در بازی رایدرز به او پیشنهاد داد که در سوئیت مالک در استادیوم ژیلت بنشیند.منبع