هوادار پاتریوتز در بازی رایدرز به او پیشنهاد داد که در سوئیت مالک در استادیوم ژیلت بنشیند.
منبع