همانطور که کمیته 6 ژانویه کار خود را به پایان می رساند، تأثیر آن چه خواهد بود؟


کمیته 6 ژانویه به زودی گزارشی گسترده درباره تلاش خشونت آمیز برای براندازی انتخابات ریاست جمهوری 2020 منتشر خواهد کرد. آیا این گزارش از وزارت دادگستری می خواهد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا را تحت پیگرد قانونی قرار دهد؟ رابرت کاستا، گزارشگر ارشد انتخابات و مبارزات انتخاباتی سی‌بی‌اس با نماینده جیمی راسکین درباره تأثیر کار کمیته و نیاز به پاسخگویی صحبت می‌کند.منبع