هابز پس از پیروزی در انتخابات فرماندار آریزونا صحبت می کند


کیتی هابز، فرماندار منتخب دموکرات، در اولین سخنرانی عمومی خود پس از شکست رقیب جمهوری خواه و منکر انتخابات، کری لیک، گفت که می خواهد با اعضای مجلس آریزونا همکاری کند. او به مخالفانی که به انسداد، اطلاعات نادرست یا افراط گرایی دست می زنند هشدار داد که «نتایج این انتخابات را مورد توجه قرار دهند».منبع