نویسنده و محقق Cassie Holmes در مورد چگونگی یافتن شادی و رضایت بیشتر

پس از اینکه بازارها به لطف برخی سخنان نه چندان آرام بخش جی پاول و توپ به حرکت خود ادامه داد، روند حجم شروع به افزایش کرد. بازارها (S&P 500) اکنون به شدت بیش از حد فروش هستند و در پنج جلسه از شش جلسه گذشته کاهش یافته اند، اما هرچه این مدت طولانی تر شود، خریداران کمتر متعهد به سهام خواهند شد. پس از آزمایش سطح 3900 که بسیار صحبت می شد، خریداران با انتقام بازگشتند و شاخص S&P 500 را بیش از 100 واحد از پایین ترین سطح، بیش از 2.2 درصد، با گردش مالی مناسب، بالا بردند.منبع

TheStreet.com

ترسیم نمودار S&P 500: به شدت بیش از حد فروش در یک دوره ضعیف فصلی