نماینده کوین مک کارتی پیش از رای گیری برای رئیس مجلس جدید، قول داد که «پاسخگویی در راه است».
منبع