ناسا تاریخ آزمایشی پرتاب ماموریت ماه آرتمیس I را تعیین می کند

پنجاه و سه سال مانده به روز اولین فرود ماه، ناسا برنامه های آزمایشی خود را برای ماموریت بعدی ماه خود، Artemis I اعلام کرد. این آژانس قصد دارد موشک 30 طبقه سیستم پرتاب فضایی خود را در 29 اوت پرتاب کند. پرواز آزمایشی بدون سرنشین بین چهار تا شش هفته طول خواهد کشید. مشاور فضایی بیل هاروود ما را از طریق اهداف بلندپروازانه برنامه راهنمایی می کند.منبع