مقامات می گویند 2 افسر پلیس کالیفرنیا در یک کمین کشته شدندمقامات می گویند 2 افسر پلیس کالیفرنیا در یک کمین کشته شدندSource link