مقامات بهداشتی هشدار می دهند که فصل آتی آنفولانزا ممکن است شدید باشدمقامات بهداشتی هشدار می دهند که فصل آتی آنفولانزا ممکن است شدید باشدمنبع