معلمان کلمبوس در اولین روز بازگشت به مدرسه اعتصاب کردند

اعتصاب معلمان در بزرگترین منطقه مدرسه ای اوهایو چهارشنبه وارد سومین روز خود شد – اولین روز مدرسه برای حدود 47000 دانش آموز، با برخی از این دانش آموزان و والدین آنها پشت سر آنها تجمع کردند. (24 اوت) (ویدیوی AP که توسط سامانتا هندریکسون گرفته شده است)منبع