معاون رئیس جمهور کامالا هریس از سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری برای پروژه های آب و هوایی در ایالات متحده خبر دادمعاون رئیس جمهور کامالا هریس از سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری برای پروژه های آب و هوایی در ایالات متحده خبر دادمنبع